Vägassistans Bollnäs Södra Hälsinglands Bärgningstjänst AB
Dygnet runt
Året runt
Telefon
Rikstäckande
020 38 38 38
Lokalt
0278-350 83
Rikstäckande
020 38 38 38

Tjänster

Startar inte bilen?

-Lugn, Falck hjälper dig. Våra bärgningsbilar är utrustade för att kunna starta ditt fordon, oavsett fordonstyp. Om bilen inte skulle starta så hjälper vi dig bärga bilen till närmaste verkstad.

Vid ofrivilliga driftstopp hjälper Falck dig med starthjälp, reperation eller bärgning.

Falck Vägassistans täcker i stort sett alla ofrivilliga driftsstopp såsom punktering, nyckelproblem/utelåsning, slut på bensin, tekniska fel, motorproblem, stöld, brand, dikeskörning och kollision.

Falck hjälper dig på plats.

För att du snabbt ska komma vidare åtgärdar Falck ofta driftstoppen redan på plats. Detta innebär att bilen i många fall inte behöver lämnas in på verkstad. På så sätt kan du spara tid och fortsätta din resa.

Vi är tillgängliga under dygnets alla timmar, alla dagar på året

Falck är experter på bärgning och vägassistans. Vi ställer upp i alla lägen och finns tillgängliga dygnet runt, året runt.

Falck Vägassistans

Med Falck Vägassistansförsäkring får du trygghet i vardagen.

Se vår film om Falck Vägassistans. Försäkringen täcker helt utan självrisk i stort sett alla ofrivilliga driftsstopp. I de flesta av våra försäkringar ingår även hyrbil, hotell eller fortsatt resa om ditt fordon har blivit bärgad och inte kan repareras samma dag. Vårt bärgarnätverk finns i hela Sverige och nästan hela Europa och vi hjälper dig så snabbt som möjligt så att du kan fortsätta din resa till din slutdestination. Vi hjälper dig dygnet runt, årets alla dagar

Jag godkänner att uppgifter hämtas från Transportstyrelsen samt eventuellt används av Falck i försäljningssyfte.

Med Falck Vägassistansförsäkring får du utan självrisk hjälp vid ofrivilliga driftstopp!

  • Kollision
  • Utelåst
  • Tekniska fel
  • Stöld
  • Punktering
  • Motorproblem
  • Elproblem
  • Dikeskörning
  • Brand
  • Drivmedelsbrist

Hyrbil, hotell eller fortsatt resa ingår i de flesta av Falcks Vägassistansförsäkringar, utan självrisk

Hyrbil
Hotell
Fortsatt resa